Kun Purnun ensimmäinen kesänäyttely järjestettiin Aimo Tukiaisen kesäateljeen ympäristöön Orivedelle vuonna 1967, oli järjestävänä tahona taiteilijaryhmä: Taisto Ahtola, Erik Enroth, Unto Koistinen, Pentti Melanen, Ernst Mether-Borgström, Tuulikki Pietilä ja Aimo Tukiainen. Näyttely nivoi yhteen ikäpolvensa tekijöitä ja tämä löyhä, mutta toisaalta erityisen tarkka rajaus (kaikki olivat syntyneet vuonna 1917) toimi siteenä määrittää sekä tarkastella minkälaista taiteellista työskentelyä aika ja ihmisten kytkökset toivat esiin. Tämä asetelma taustoitti ajatuksiamme vuoden 2017 Purnun kesänäyttelyn suhteen. Meitä kiinnostavat tavat ajatella ja tarkastella taidetta; sen yhteyksiä ja linkkejä jotka perustuvat ajallisten syklien läsnäoloon ja tuottavat näkymän siitä mitä taide on – ja mitä se käsittelee – myös tällä hetkellä.

Olemme kutsuneet tänä vuonna alkuperäisen Purnu 1967-ryhmän lisäksi mukaan taiteilijoita, jotka siis muodostavat rungon ajatuksille ajastamme. Juhlavuoden yhteyteen nivoutuminen tuo jo itsessään mukanaan kysymykset ajallisista perspektiiveistä; siitä mikä on muuttunut ja mikä on pysynyt samana. Nykytaide tavallaan kapseloi omaa aikaansa, mutta esillä on aina myös kysymys siitä mitkä ovat yhteydet eri aikojen välillä ja mitä ovat taiteen tekemiseen linkittyvät arvot, toimintaa määrittävät halut ja impulssit.

Purnun 2017 Loistava Aika- nimellä kulkeva näyttely yhdistää alkuperäisen Purnu-ryhmän teoksia nykytaitaiteilijoiden teosten kanssa samaan yhteyteen. Kutsuimme taiteilijoita Päivikki Alaräihä, Liinu Grönlund, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Nestori Syrjälä ja Elina Vainio esittämään aiempia teoksiaan sekä tekemään uusia teoksia – myös erityisesti Purnun konkreettiseen tilalliseen viitekehykseen.

IN ENGLISH:

When Purnu summer exhibition was organized for the first time – to the surroundings of sculptor Aimo Tukiainen’s summer ateljee in Orivesi at 1967 – the organizing group of artists were all born in the year 1917 – the same year as Finland gained independence. The initial group: Taisto Ahtola, Erik Enroth, Unto Koistinen, Pentti Melanen, Ernst Mether-Borgström, Tuulikki Pietilä ja Aimo Tukiainen were all working in different and various techniques and forms. This year marks both the 100 anniversary of the state of Finland as well as the 50th of Purnu – the first so called summer exhibition in Finland. (Summer exhibition is a term that loosely described means various exhibitions that take place in the countryside in different locations during summer months.)

We invited artists Päivikki Alaräihä, Liinu Grönlund, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Nestori Syrjälä and Elina Vainio to participate on this year’s Purnu’s exhibition by presenting works that form a core of our thoughts of our age – the age that we currently live and the depictions that artists make of it – that are inevitably part of the image or the sense of time itself.

Purnu summer exhibitions during the years aimed at exploring the notion of nature – as Purnu Art Center is located at rural environment besides a lake – it has been the setting that marks its ”essence” in a way as well. But our relationship to ”nature” has never been clear, simple or set. In the time of climate change these questions are explored anew, placing the relationship and our role as human beings in question. Other issues that the exhibition deals with are connected to the societal changes that are taking place in the understanding of work, community, compensation, digitalization, labour, visibility, materiality, effort and access. Art has an interesting position at the same time being made of contemporary vision as well as pointing towards multiple directions of time; constantly spanning towards the future and the past.

With this in mind the exhibition Glorious Time is an opening towards eternal pursuits and a disclosure of what is present at this moment.

Tässä linkki näyttelyn katalogin .pdf tiedostona. / Here's a link to the exhibition catalogue as a .pdf-file: Loistava Aika / -katalogi / Glorious Time - Catalogue
Katalogissa on kaikkien taiteilijoiden lyhyet biografiat, Mirja ja Heikki Tukiaisen esipuhe (Aimo Tukiaisen Purnun säätiö), Maaretta Jaukkurin essee, joka käsittelee sosiologi ja filosofi Zygmunt Baumanin ajatuksia reflektoiden aikalaistaidetta sekä kaunetta. Katalogissa on Purnun tämän vuoden näyttelyn kuraattorin Miina Hujalan essee 'Aika lopettaa', joka tuo esiin ajatuksia Loistava Aika- näyttelyyn liittyen. / In the catalogue there are foreword by Mirja and Heikki Tukiainen from the Aimo Tukiainen's Purnu Foundation, and an essay by Maaretta Jaukkuri and from Purnu's 2017 exhibition's curator Miina Hujala. (only in Finnish.)

Aamulehden Katri Kovasiiven arvio näyttelystä otsikolla: "Ylevä taiteilijakäsitys on menneyttä sen tilalla on käden taidot hylännyt kommentaattori, joka jättää ajattelemisen katsojan vastuulle"./ Exhibition review by Katri Kovasiipi in Aamulehti.

Ylen suositus kesän näyttelyistä / YLE's list of recommendations of exhibitions this summer.

Ylen verkko-artikkeli näyttelystä – toimittajana Päivi Puukka / YLE's article of the exhibition by Päivi Puukka.

EDIT Taidemedian näyttelyarvio kirjoittajina Rosa Kuosmanen, Tuomas Laulainen ja Viivi Poutiainen / EDIT art media's exhibition review by Rosa Kuosmanen, Tuomas Laulainen ja Viivi Poutiainen.

Helsingin sanomien kesänäyttelyvinkit / Summer exhibition tips by Helsingin Sanomat - newspaper.

Näyttely arvio Keskisuomalainen - lehdsssä. Kirjoittaja Raisa Jäntti. / Exhibition review at the Keskisuomalainen – newspaper by Raisa Jäntti.

Vasen Kaista - lehden artikkeli näyttelystä kirjoittajana Jorma Mäntylä / Vasen Kaista - online magazine's article by Jorma Mäntylä.NÄYTTELYHALLIT / TEOKSET:
EXHIBITION HALLS / WORKS:
HALLI 1 (Paja/Valimo):JAAKKO PALLASVUO & ANNI PUOLAKKA: Sacre 1 (2015) / Video-teos | Videowork / 21:14 min
Toteutettu yhdessä Wilhelm Blombergin ja Jaakko Pietiläisen kanssa | Kiitos: Kulttuurisauna, Shallowww, YtinifninfinitY | Tuki: AVEK /
With Wilhelm Blomberg and Jaakko Pietiläinen | Thank you: Kulttuurisauna, Shallowww, YtinifninfinitY | Supported by AVEK


HALLI 2:

NESTORI SYRJÄLÄ: STELE, 2016 Installaatio (autonsivuikkunat / lainauksia Dante Alighierilta, ensimmäisen maailmansodan veteraanilta ja maailman johtavilta ilmaston tutkijoilta + kivet) /
Installation (the car side windows / quotes from veterans of the first world war and from worlds leading climate reseachers + stones)
TAISTO AHTOLA: Välimeren rantaa (1989), Maalaus 46 x 55 cm / Painting


LIINU GRÖNLUND: It could have been (2017) Video-installaatio / videoinstallation, 12min,
esiintyjät/cast: Sanni Priha, Salla Tykkä, Elina Vainio kertojan ääni/voiceover: Eeva Putro kuvaaja/cinematographer: Mikko Levoska äänisuunnittelu/sound design: Karri Niinivaara (teoksen tuotantoa tukeneet/ the production of the work supported by: Taike ja AVEK)

HALLI 3:

LIINU GRÖNLUND: Se joka etsii (2017), Video-installaatio / videoinstallation, 29 min
kertojan ääni/voiceover: Pietke Visser kuvaaja/cinematographer: Mikko Levoska leikkaaja/editor: Okku Nuutilainen & Liinu Grönlund äänisuunnittelu/sound design: Meri Tikkala

UNTO KOISTINEN: 5 grafiikan vedosta vuosilta 1972 – 1073/ graphic prints from the years 1972 – 1973 Leijona (omakuva), tussipiirros / ink on paper, 27 x 38 cm Grafiikanvedos vuodelta 1945 / graphic print from 1945 Pastoralis, vuodelta 1958 / from the year 1958, muste + akvarelli / ink + watercolor / 30 x 37 cm

AIMO TUKIAINEN: Annikki (1966), Marmoriveistos / marble sculpture

HALLI 4:
ELINA VAINIO: Aeolian processes, 2017, Installaatio (hiekka) / Installation (sand)


TUULIKKI PIETILÄ: Verkko-ovi New Orleans (1973) / Manhattan(1973) / Suuri Ikkuna (1976) / Grafiikka (akvatinta)/ Graphic (aquatint)


HALLI 5:
PÄIVIKKI ALARÄIHÄ: Presidentin elämä (2017), Installaatio (tila / maalaus) / Installation (space / painting)


PÄIVIKKI ALARÄIHÄ: Presidentin elämä (2017), Installaatio (tila / maalaus)/ Installation (space / painting)

HALLI 6:

JAAKKO PALLASVUO JA ANNI PUOLAKKA: Sacre 2:HEX (2017), Video-teos / 27:19 min Toteutettu yhdessä Jaakko Pietiläisen ja Heidi Soidinsalon kanssa | Kiitos: Kulttuurisauna, Santarcangelo dei Teatri, Kablam, Reija Meriläinen ja Mutonia | Tuki: AVEK /
With Jaakko Pietiläinen and Heidi Soidinsalo | Thank you: Kulttuurisauna, Santarcangelo dei Teatri, Kablam, Reija Meriläinen and Mutonia | Supported by AVEK


ERNST METHER-BORGSTÖM: Sick-Sack II (1971), Teräsveistos / Steel Sculpture
[Lainassa: Porin taidemuseo, Katariina ja Juhani Lipsasen tallennekokoelma] /[ A loan from Pori Art Museum, Katariina and Juhani Lipsanen's collection].
Sommitelma (1977) / Fringilla (”Botnik”), vaaleansininen (1974) / ”Topi” (1969) / Frigilla, Violetti (1976)
[Lainassa: Galleria Bronda / Ernst Mether-Borgströmin säätiö], Grafiikka (serigrafia) / [ A loan from Gallery Bronda / Ernst Mether-Borgström's foundation ]


HALLI 7:NESTORI SYRJÄLÄ: Anthrax (2017) / Dodo (2017) / Iceberg_Breaking (2017) / Rate of Extinction (2017) / Temperature_Projections (2017) / The_Sixth_Extinction (2017) / Yamal_Crater (2017),
Kipsiveistoksia / Plaster sculptures
TAISTO AHTOLA: Välimeren rantaa (1989), öljyvärimaalaus / oil painting 46 x 55 cm


PENTTI MELANEN Unipiirrustuksia (1980 - luku), Lyijykynä paperille / pencil on paper [Lainassa: Pentti Melasen omaiset / Hagelstam & Co] / [ On loan from the relatives of Pentti Melanen / Hagelstam & Co ]

RIIHI:

Aimo Tukiaisen veistoksia, luonnoksia ja mitaleita | The Scuptures of Aimo Tukianen, sketches and medals


0 – 50 – 100 – 2017